Regulamin świadczenia usług


 

Regulamin korzystania z Ręcznej Myjni Samochodowej – Al. Powst.Wlkp.201

 1. Ręczna myjnia samochodowa, zwana dalej myjnią, świadczy usługi w imieniu i na rzecz Maciej Rychłowski Firma Handlowo-Usługowa , ul.Roosevelta 16/4, 64-920 Piła , NIP:7642430295 , REGON301976194
 2. Myjnia jest czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku od 8:00 – 18:00 , w soboty 8:00 – 15:00
 3. Myjnia świadczy usługi dla typów pojazdu : samochody osobowe , Vany , Jeepy, Suvy , samochody dostawcze , busy .
 4. Mycie samochodów w myjni odpowiada standardowi mycia w ręcznych myjniach samochodowych.
 5. Usługa: mycie silnika, pranie tapicerki samochodowej – ze względu na podwyższoną możliwość wystąpienia uszkodzeń w pojeździe – wykonane są na ryzyko klienta.
 6. Pełny zakres myjni oraz obowiązujące ceny tych usług wyszczególnione są w cenniku dostępnym w myjni oraz na stronie internetowej www.myjnia-pila.pl
 7. Płatność za usługę zakupioną w myjni następuje bezpośrednio po jej wykonaniu TYLKO GOTÓWKĄ.
 8. Każdorazowo przed rozpoczęciem mycia pracownik /pracodawca dokonuje szybkich oględzin pojazdu . W przypadku zauważenia przez pracownika/pracodawce lub zgłoszenia przez klienta jakichkolwiek uszkodzeń, mogących się powiększyć w trakcie mycia lub wpłynąć w jakikolwiek sposób na stan pojazdu pracownik/pracodawca może odmówić wykonania usługi.
 9. Klient, po wjeździe samochodu do myjni , przed rozpoczęciem świadczenia usług mycia , zobowiązany jest wyłączyć silnik, włączyć bieg lub zaciągnąć hamulec ręczny oraz opuścić pojazd. Nadto klient jest zobowiązany do zamknięcia okien oraz opuszczenia stanowiska pracy ze względu na poślizgnięcie . W przypadku niezastosowania się do regulacji w zdaniach poprzedzających , myjnia nie odpowiada za powstałe szkody oraz uszczerbki na zdrowiu.
 10. Po wykonanej usłudze klient zobowiazany jest do oględzin pojazdu i zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń co do stanu auta pracownikowi myjni lub pracodawcy-przełożonemu.
 11. Po wyjeździe z myjni reklamacji nie uwzględnia się- dotyczy to uszkodzeń mechanicznych pojazdu.
 12. Myjnia nie odpowiada za rzeczy pozostawione w samochodzie , w tym za rzeczy wartościowe np. pieniądze , telefony, biżuterię itp. PROSZĘ O WYCIĄGNIECIE WSZYSTKICH WARTOŚCIOWYCH RZECZY Z SAMOCHODU PODCZAS WYKONANIA USŁUGI WEWNĘTRZNEGO MYCIA POJAZDU !
 13. Ceny od …do ” uzależnione są od stopnia zabrudzenia pojazdu . Przed wykonaniem usługi pracownik/pracodawca określa stan zabrudzenia pojazdu . Dotyczy to usług : odkurzanie , komplet , pranie tapicerki .
 14. Oddanie przez klienta pracownikowi myjni lub jego przełożonemu pojazdu celem wykonania dowolnej usługi, w zakresie mycia pojazdu jest równoznaczne z akceptacją ceny tej usługi ( zgodnie z obowiązującym cennikiem ) oraz akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu            15. Niniejszy regulamin obowiązuje od 29.04.2019